Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Stadsduif


Latijnse naam

Columba livia forma domestica

Engelse naam

Feral Rock Dove

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal