Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Zee-eend


Latijnse naam

Melanitta nigra

Engelse naam

Common Scoter

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023