111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bronskopeend


Latijnse naam

Mareca falcata

Engelse naam

Falcated Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde