Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Fuut


Latijnse naam

Podiceps cristatus

Engelse naam

Great Crested Grebe

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde