111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Patrijs


Latijnse naam

Perdix perdix

Engelse naam

Grey Partridge

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde