Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Blauwe Kiekendief


Latijnse naam

Circus cyaneus

Engelse naam

Hen Harrier

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde