Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ringmus


Latijnse naam

Passer montanus

Engelse naam

Eurasian Tree Sparrow

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde