111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Koereiger


Latijnse naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Western Cattle Egret

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde