Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Sneeuwgans


Latijnse naam

Anser caerulescens atlanticus

Engelse naam

Greater Snow Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde