Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Iberische Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus ibericus

Engelse naam

Iberian Chiffchaff

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde