111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Soepgans


Latijnse naam

Anser anser forma domestica

Engelse naam

Feral Greylag Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal