Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Marmereend


Latijnse naam

Marmaronetta angustirostris

Engelse naam

Marbled Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde