Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Witsterblauwborst


Latijnse naam

Luscinia svecica cyanecula

Engelse naam

White-spotted Bluethroat

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde