Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Toendrarietgans


Latijnse naam

Anser serrirostris

Engelse naam

Tundra Bean Goose

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023