111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Dodaars


Latijnse naam

Tachybaptus ruficollis

Engelse naam

Little Grebe

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde