Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Dodaars


Latijnse naam

Tachybaptus ruficollis

Engelse naam

Little Grebe

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde