Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Matkop


Latijnse naam

Poecile montanus

Engelse naam

Willow Tit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde