Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bokje


Latijnse naam

Lymnocryptes minimus

Engelse naam

Jack Snipe

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde