Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kortsnavelboomkruiper


Latijnse naam

Certhia familiaris macrodactyla

Engelse naam

Central European Treecreeper

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde