Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo carbo

Engelse naam

Atlantic Great Cormorant

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde