111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Middelste Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocoptes medius

Engelse naam

Middle Spotted Woodpecker

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde