Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Boomleeuwerik


Latijnse naam

Lullula arborea

Engelse naam

Woodlark

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde