Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Valkparkiet


Latijnse naam

Nymphicus hollandicus

Engelse naam

Cockatiel

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde