111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Geoorde Fuut


Latijnse naam

Podiceps nigricollis

Engelse naam

Black-necked Grebe

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde