Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Peposaca-eend


Latijnse naam

Netta peposaca

Engelse naam

Rosy-billed Pochard

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde