Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Jan-van-gent


Latijnse naam

Morus bassanus

Engelse naam

Northern Gannet

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde