Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Kuifeend x Tafeleend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya ferina

Engelse naam

Tufted Duck x Common Pochard

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023