Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Buizerd


Latijnse naam

Buteo buteo

Engelse naam

Common Buzzard

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde