111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Roerdomp


Latijnse naam

Botaurus stellaris

Engelse naam

Eurasian Bittern

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde