111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Eider


Latijnse naam

Somateria mollissima

Engelse naam

Common Eider

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde