Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kluut


Latijnse naam

Recurvirostra avosetta

Engelse naam

Pied Avocet

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde