Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Keep


Latijnse naam

Fringilla montifringilla

Engelse naam

Brambling

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde