Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Sperwer


Latijnse naam

Accipiter nisus

Engelse naam

Eurasian Sparrowhawk

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde