Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Groenpootruiter


Latijnse naam

Tringa nebularia

Engelse naam

Common Greenshank

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde