Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride gans


Latijnse naam

Anser / Branta spec x Anser / Branta spec.

Engelse naam

hybrid goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde