111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Topper


Latijnse naam

Aythya marila

Engelse naam

Greater Scaup

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde