Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Topper


Latijnse naam

Aythya marila

Engelse naam

Greater Scaup

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde