Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Raaf


Latijnse naam

Corvus corax

Engelse naam

Northern Raven

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde