Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zilverplevier


Latijnse naam

Pluvialis squatarola

Engelse naam

Grey Plover

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde