111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zilverplevier


Latijnse naam

Pluvialis squatarola

Engelse naam

Grey Plover

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde