Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grutto


Latijnse naam

Limosa limosa

Engelse naam

Black-tailed Godwit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde