Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Pestvogel


Latijnse naam

Bombycilla garrulus

Engelse naam

Bohemian Waxwing

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde