Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wintertaling


Latijnse naam

Anas crecca

Engelse naam

Eurasian Teal

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde