Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kanoet


Latijnse naam

Calidris canutus

Engelse naam

Red Knot

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde