Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Brandgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Branta leucopsis x Anser anser

Engelse naam

Barnacle Goose x Greylag Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde