111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rietgans (Toendra of Taiga)


Latijnse naam

Anser fabalis / serrirostris

Engelse naam

Bean Goose spec.

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde