111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Appelvink


Latijnse naam

Coccothraustes coccothraustes

Engelse naam

Hawfinch

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde