Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Halsbandparkiet


Latijnse naam

Psittacula krameri

Engelse naam

Rose-ringed Parakeet

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal