Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Aalscholver ssp sinensis


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo sinensis

Engelse naam

Continental Great Cormorant

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde