Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zilverfazant


Latijnse naam

Lophura nycthemera

Engelse naam

Silver Pheasant

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde