Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kip


Latijnse naam

Gallus gallus

Engelse naam

Red Junglefowl

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde