Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Geelpootmeeuw


Latijnse naam

Larus michahellis

Engelse naam

Yellow-legged Gull

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde