111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Taigaboomkruiper


Latijnse naam

Certhia familiaris familiaris

Engelse naam

Eurasian Treecreeper

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde