Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Taigaboomkruiper


Latijnse naam

Certhia familiaris familiaris

Engelse naam

Eurasian Treecreeper

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde